+32 472 91 21 34 amianti@amianti.net Koestraat 6, 9000 Gent

Wetgeving asbestattest

Wist u dat?

Als u eigenaar bent van een gebouw (TCR) in gebruik genomen voor 31 december 2001:

01

Elke eigenaar over een niet-destructief asbest attest dient te beschikken niet alleen bij overdracht, maar ook bij schenking, recht van vruchtgebruik, erfpacht, een opstalrecht of een ander zakelijk gebruiksrecht

02

Elke eigenaar bij renovatie-, sloop- of afbraakwerken een asbest attest dient voor te leggen aan de aannemer

03

Dat met de inventaris plicht wordt gestreefd naar a. Het informeren, sensibiliseren en beschermen van de eigenaar, gebruiker, toezichthouder en de hulpdiensten b. Om misbruik van verborgen gebreken bij overdracht te vermijden c. Om risicosituaties en risicovolle asbesthoudende materialen te identificeren d. Om de selectieve verwijdering van asbesthoudende materialen te faciliteren om zo verontreiniging van bodem, puinlagen en sloopafval te vermijden

04

Dat voor alle constructies toegankelijk voor mensen, met een oppervlakte groter of gelijk aan 20 m² en in gebruik genomen voor 31 december 2001 het asbest attest verplicht is

05

Er 2,9 miljoen eigendommen in Vlaanderen in aanmerking komen

06

Er gemiddeld één dode per dag als gevolg van asbestvezelsindringing te betreuren valt

07

Dat de eigenaar uiterlijk op het ogenblik dat de onderhandse koopakte wordt gesloten, het asbestattest moet voorleggen en overhandigen aan de kandidaat-koper

Asbestattest aanvragen

Neem vrijblijvend contact op

+32 472 91 21 34

Of maak gebruik van het contactformulier.